2n Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya

'Un impuls al professionalisme mèdic a Catalunya'
Avís legal

Fotografia metge

Magneto 500 Plus sean un fenómeno

Tindran dret a assistir al congrés:

DELEGATS

Són delegats en el Congrés aquells col·legiats que assistiran a totes les sessions de discussió i votació de les ponències i que tindran veu i vot, i aquells que determini el reglament del Congrés.

Elecció de delegats

Els col·legiats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, han estat escollits aleatòriament per sorteig.

En el supòsit que un col·legiat Delegat hagi renunciat a assistir-hi, s’ha d’escollir el col·legiat següent del llistat en número d’ordre respecte el col·legiat que ha renunciat.

El sorteig per elegir els delegats es comunicarà oportunament.

L’elecció aleatòria garanteix que els delegats representen la professió.

 

Contactar | Avís legal | Web realizada por MediTecnologia