Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PRESENTACIÓ

Als metges i metgesses de Catalunya,

Companys i companyes us invito a participar en el primer Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, que impulsa el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb la finalitat de revisar quin ha de ser, a principis del segle XXI, el paper del metge en una societat que ha experimentat canvis tan considerables en el terreny social, econòmic, i dels valors, i que previsiblement n'experimentarà més en el futur immediat.

Els metges estem ara obligats a treballar en unes condicions diferents, sota altres pressions i per uns objectius diferents que en el passat. Així mateix vivim un greu procés de desprofessionalització que és causa d'insatisfacció i desmotivació. Ens cal recuperar el sentit vocacional de la nostre professió i superar els encotillaments i els obstacles per aconseguir un exercici professional gratificant per nosaltres, eficient pel sistema sanitari i bo pels nostres malalts.

https://purosalincaps.com/fr/
Are you overweight? Lose weight with this method.
https://purosalincaps.com/fr/

El Congrés ha de permetre el debat sobre els problemes que ens afecten i ha de concloure amb posicionaments ben definits i clars sobre la professió mèdica, l'ensenyament de la medicina i l'organització professional. Necessitem un Congrés que projecti la veu dels metges, de tots els metges i metgesses, i que representi l'expressió del nostre compromís amb els ciutadans del nostre país.


Miquel Bruguera,
President del Comitè Organitzador del Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya

Objectius:
Examinar la situació de la professió mèdica catalana a l’inici del s. XXI i els factors socials i tecnològics que incideixen sobre la professió
Buscar vies de millora de la qualitat professional i mecanismes que contrarrestin el desgast i la insatisfacció professional
Analitzar formes d’augmentar la cohesió del col·lectiu professional mèdic i la defensa professional
Revisar els procediments formatius dels estudiants de medicina i dels metges en formació pel manteniment de la competència

Darrera actualització: 05/04/04