Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : SER METGE AL S. XXI : VALORS DE LA PROFESSIÓ MÈDICA I OBLIGACIONS ÈTIQUES DELS METGES. LES NOVES RELACIONS METGE-MALALT : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 351

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
87%
b) No, hi estic en desacord.
13%

1- Quin d’aquests valors tradicionals de la professió mèdica et sembla que s’ha perdut més al nostre sistema sanitari públic?

a) Empatia.
28%
b) Altruisme.
27%
c) Compromís.
28%
d) Honestedat.
10%
e) Afany per l’excel·lència.
7%

2- A qui o a què atribueixes més responsabilitat en la pèrdua dels valors propis de la professió mèdica?

a) A la societat actual que considera que la medicina és un bé consumible.

33%
b) Als dirigents de la sanitat que consideren el metge com un assalariat.

44%
c) Al fet que els metges creuen que el més important és guanyar diners.

6%
d) Als responsables universitaris que no tracten els valors durant l’ensenyament de pregrau.

6%
e) Als Col·legis de Metges per no haver sabut mantenir-los vigents en els seus membres.

11%

3- Què en penses, del Codi Deontològic dels Col·legis de Metges de Catalunya?

a) Està molt bé, però s’incompleix força.
11%
b) Està bé i es compleix raonablement.
22%
c) Està bé, però els metges no el coneixen.
67%

4- Quina opinió et mereix la Comissió Deontològica del Col·legi?

a) Hauria de ser més agosarada proposant sancions als metges que incompleixen el Codi Deontològic.

53%
b) Actua aplicant amb ponderació el Codi Deontològic en les seves decisions.

42%
c) És excessivament rigorosa en les seves apreciacions.
5%

5- Com creus que són les relacions metge-malalt en la pràctica assistencial del nostre sistema sanitari?

a) Excel·lents.
1%
b) En general bones, però millorables.
23%
c) Irregulars, bones en uns casos i deficients en altres.
65%
d) En general força deficients.
11%

6- Per què creus que fallen les relacions metge-pacient en el sistema sanitari públic?

a) Falta de preparació dels metges en comunicació.
17%
b) Excés de pressió assistencial.
76%
c) Excés d’exigència dels malalts.
7%

7- Seria útil o contraproduent que els malalts contestessin un qüestionari per identificar els metges que necessiten un entrenament suplementari en tècniques de comunicació o de relació amb els seus malalts?

a) Seria útil si la informació quedés en mans dels metges i no en els directius de les organitzacions.

31%
b) Em semblaria bé, fins i tot que fos impulsat per la direcció i comptés per a la carrera professional.

25%
c) Seria dolent, perquè els metges cedirien a tots els desitjos dels malalts, fins i tot els més cars, per tal d’obtenir bona puntuació.


27%
d) Seria absurd perquè els malalts no tenen criteri per jutjar si un metge ho fa bé o no.

17%

8- Com creus que s’ha de resoldre el dilema sobre a qui ha de fer més cas el metge, a les ordres o instruccions que rep de les autoritats del seu centre o a la seva consciència?

a) Obeint qui et paga.
2%
b) Consultant en cas de discrepància el Comitè d’Ètica Assistencial que hi hauria d’haver a cada centre assistencial.


51%
c) Amb metges elegits pels companys que formessin part dels Comitès de Direcció, els quals impedirien que es donessin aquestes circumstàncies.


47%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04