Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : SER METGE AL S. XXI : PAPER DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ EN LA PRÀCTICA MÈDICA : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 377

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
92%
b) No, hi estic en desacord.
8%

1- Què en penses, de la necessitat que els metges tinguin coneixements amplis en la utilització de les tecnologies de la informació?

a) És indispensable que en tinguin.
52%
b) És convenient que en tinguin.
29%
c) És bo que en tinguin.
11%
d) No és necessari per fer bé de metge.
8%

2- Què en penses, de la història clínica informatitzada?

a) És indispensable.
33%
b) Serà una altra imposició burocràtica.
13%
c) No en tinc una opinió formada.
10%
d) Milloraria la pràctica.
44%

3- Si les històries clíniques estiguessin informatitzades es podria pensar en una història única per malalt, assequible a qualsevol metge que hagués d'atendre aquest malalt. Creus que això és:

a) Ciència-ficció.
5%
b) Només un sistema de simplificar els arxius.
2%
c) Un atemptat a la confidencialitat de la història clínica.
9%
d) Un element molt convenient per a una bona assistència sanitària.

84%

4- Va augmentant el costum de fer les històries clíniques a l'ordinador mentre es fa la visita. Creus que això:

a) Representa només un estalvi de temps.
17%
b) Perjudica la comunicació metge-malalt.
56%
c) Inspira més confiança en el malalt.
20%
d) Inspira menys confiança en el malalt
7%

5- Penses que el malalt ha de tenir l'e-mail professional del seu metge per poder-hi mantenir un contacte no presencial si li fes falta?

a) No, perquè ens esclavitzaria.
10%
b) No, perquè podríem cometre errors si donem instruccions o opinions sense veure ni explorar el pacient.

16%
c) Sí, en casos seleccionats.
61%
d) Sí.
13%

6- Què en penses, de la recepta electrònica?

a) Més complicada que la recepta en paper.
9%
b) Simplificaria molt la feina del metge.
37%
c) La seva introducció és indispensable.
23%
d) No sé ben bé en què consisteix.
31%

7- Com podem fer que els malalts no obtinguin informacions errònies quan busquen a Internet informació sobre la seva malaltia?

a) No es pot evitar. Internet és lliure i tothom pot penjar-hi el que vulgui.

38%
b) Informant-los perquè no consultin informació que no provingui de webs acreditats.

36%
c) Que el mateix metge faciliti les adreces que el malalt pot consultar.

18%
d) No ho sé.
8%

8- Creus que hi hauria d'haver a la xarxa un registre de tots els metges on constés una fotografia i un minicurrículum professional (formació, mèrits...), accessible als pacients i als altres companys de professió?

a) No.
63%
b) Sí, però només per als que treballen al sector privat.
3%
c) Sí, per a tots.
10%
d) Segons qui controlés el registre ho trobaria bé o malament.

24%

9- Algunes veus proposen la creació i el manteniment a la xarxa d'un registre dels metges que han tingut denúncies judicials per presumpta mala praxi. Què en penses, d'aquesta iniciativa?

a) Absolutament injusta, perquè la majoria de les denúncies no prosperen quan les examina el jutge.

34%
b) Discriminatòria, perquè no existeix aquest tipus de registre per a altres professionals denunciats.

22%
c) Inútil, perquè estigmatitzaria els que estiguessin en aquest registre, sense cap benefici per als pacients ni per al sistema sanitari.


28%
d) No em semblaria malament si només inclogués metges amb sentències condemnatòries, no únicament els denunciats.


14%
e) Ajudaria a reduir el nombre d’errors mèdics.
2%

10- Consideres que la creació d'una Agència de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en el camp sanitari seria una iniciativa

a) Útil.
34%
b) Indispensable.
17%
c) Bona, si només tingués una funció d’assessorament, però no de caràcter executiu.

33%
c) Innecessària.
6%
d) No en tinc cap opinió.
10%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04