Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : SER METGE AL S. XXI : ELS ESPAIS INTERPROFESSIONALS, LÍMITS I COL·LABORACIÓ AMB ALTRES PROFESSIONS SANITÀRIES I LÍMITS DE LES ESPECIALITATS MÈDIQUES : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 402

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
91%
b) No, hi estic en desacord.
9%

1- Els límits entre l'espai professional dels metges respecte d'altres professionals sanitaris (infermers, psicòlegs, farmacèutics...)

a) Han de quedar molt clars, diferenciats i regulats, sense possibilitat d’espais interprofessionals comuns.

8%
b) Pot haver-hi espais interprofessionals comuns; per exemple, entre un metge i un diplomat d’infermeria, però sempre amb el metge com a responsable final.


27%
c) S’han d’aproximar més les diferents professions sanitàries i els metges hem de fer un esforç per acceptar la interprofessionalitat com a motor del sistema sanitari.


65%

2- Creus que ja estan prou definides les actuacions dels metges i infermers als centres assistencials

a) Sí.
37%
b) No.
63%

3- En quines competències creus que es donen més situacions de compartir espais interprofessionals entre els metges i els infermers.

a) Informació-comunicació amb el pacient i la seva família.
25%
b) Educació sanitària del pacient i la seva família.
44%
c) Valoració evolutiva de símptomes del pacient.
8%
d) Control de la medicació: instruccions, compliment terapèutic...

23%

4- Això ho vius com:

a) Una oportunitat davant de possibles punts de col·laboració.

87%
b) Una amenaça i una font de conflictes.
10%
c) Amb indiferència.
3%

5- En la teva opinió qui ha de dirimir els conflictes quan hi hagi discrepàncies entre professionals de diferents professions sanitàries?

a) El Ministeri de Sanitat.
5%
b) La Conselleria de Sanitat.
18%
c) Els tribunals de justícia.
3%
d) Els col·legis professionals implicats.
74%

6- Com queda la relació metge-pacient amb un abordatge multidisciplinari de la sanitat?

a) Es perd totalment. És una relació equip-pacient i això és negatiu.

4%
b) Es perd parcialment i atesa la complexitat de la relació equip-pacient podria arribar a ser una font de conflictes.

19%
c) Es modifica la tradicional relació metge-pacient. Es converteix en una relació entre professionals sanitaris i pacients que pot ser més útil que la tradicional.


77%

7- Estàs d'acord a promoure un Congrés de totes les professions sanitàries?

a) No.
19%
b) Sí, d’àmbit català.
61%
c) Sí, d’àmbit espanyol.
20%

8- Els límits entre les especialitats mèdiques els ha d'establir

a) El Ministeri de Sanitat.
14%
b) El Ministeri d’Educació.
4%
c) La Conselleria de Sanitat.
9%
d) La Conselleria d’Universitats.
2%
e) Els col·legis professionals.
35%
f) Les societats científiques.
23%
g) Ningú.
13%

9- De qui hauria de ser competència la resolució de conflictes per ocupar el mateix espai professional entre metges?

a) Del Ministeri de Sanitat.
7%
b) De la Conselleria de Sanitat.
10%
c) Dels Tribunals de Justícia.
2%
d) Dels organismes col·legials.
64%
e) De les societats científiques.
17%

10- S'haurien de denunciar els actes d'invasió en el camp d'altres especialitats mèdiques?

a) Sí, sempre.
15%
b) Depèn de la gravetat i de les conseqüències.
26%
c) No, mai.
2%
d) No, si el que comet la invasió pot acreditar que és competent per fer aquell acte mèdic.

57%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04