Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : EDUCACIÓ DELS METGES I MANTENIMENT DE LA COMPETÈNCIA : FORMAR METGES, PER A QUÈ I QUANTS? CONTINGUTS DE L'ENSENYAMENT DE LA MEDICINA : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 414

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
94%
b) No, hi estic en desacord.
6%

1- Com puntuaries la qualitat de l'ensenyament que es dóna ara a les Facultats de Medicina catalanes?

a) Excel·lent.
1%
b) Bo.
33%
c) Regular.
20%
d) Molt millorable.
46%

2- Creus que caldria definir per a totes les Facultats de Medicina de Catalunya un contingut de l'ensenyament de pregrau comú?

a) No, perquè atempta contra l’autonomia universitària que dóna llibertat a cada Facultat per elaborar els propis curricula.


5%
b) Sí, ho trobo molt necessari.
52%
c) Sí, però només un contingut mínim i bàsic.
43%

3- Quin d'aquests canvis relatius a l'ensenyament de la carrera de Medicina et semblaria més convenient?

a) Escurçar-la 1 any, eliminant tot el que no sigui d’obligat coneixement per a tots els metges.

10%
b) Ampliar-la 1 any per dedicar-lo a fer pràctiques com a metge de família.

14%
c) Substituir part de les matèries que ara s’expliquen per altres temes relacionats amb la pràctica de la medicina, com humanitats, tècniques de comunicació, gestió, legislació sanitària i relacions metge-malalt.76%

4- Quina de les següents matèries fa més falta introduir en l'ensenyament de pregrau a les Facultats de Medicina?

a) Tècniques de comunicació.
48%
b) Economia sanitària.
9%
c) Antropologia.
5%
d) Anglès.
12%
e) Deontologia mèdica.
17%
f) Pràctiques mèdiques no convencionals.
9%

5- Creus convenient que encara es redueixin més les activitats lectives per augmentar les pràctiques?

a) Molt convenient.
40%
b) Simplement convenient.
30%
c) En tinc dubtes.
23%
d) No ho canviaria.
7%

6- Consideres que calen traduccions al català dels llibres més utilitzats en l'ensenyament de pregrau?

a) Seria desitjable, però inabordable econòmicament per les editorials perquè el mercat és molt petit.

38%
b) Sí, però les traduccions les hauria de pagar el govern de la Generalitat.

31%

c) No, tothom pot llegir en castellà.

https://aufelinpure.com/
Are you overweight? Lose weight with this method.
https://aufelinpure.com/

 

31%

7- Creus que a Catalunya hi ha d'haver una Facultat de Medicina a cada província?

a) Sí.
48%
b) No és necessari.
35%
c) No tinc una opinió respecte d’això.
17%

8- Consideres que en els òrgans de govern de les Facultats cal la presència de persones externes que representin la societat civil i la professió?

a) Sí.
69%
b) No.
19%

c) No tinc opinió respecte d’això.

Hallu Motion
How can you prevent haluks?
https://hallu-motion.eu/

 

12%

9- Qui creus que hauria de definir el nombre d'admesos cada any a les Facultats de Medicina?

a) El Ministeri d’Educació i Ciència.
6%
b) El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

10%
c) Els Col·legis de Metges.
10%
d) Cada Facultat de Medicina.
12%
e) Un organisme extern responsable de fer els estudis de demografia mèdica.

62%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04