Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : EDUCACIÓ DELS METGES I MANTENIMENT DE LA COMPETÈNCIA : CAL REFORMAR EL MIR? : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 429

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
95%
b) No, hi estic en desacord.
5%

1- Quina és la teva opinió sobre l'estat actual del sistema de formació d'especialistes (MIR) que tenim.

a) És bo.
9%
b) És bo, però s’ha anat deteriorant.
31%
c) Ara te moltes deficiències.
19%
d) S’hauria de dissenyar de cap i de nou.
41%

2- Creus que val la pena esmerçar esforços perquè la formació MIR i l'examen d'accés tinguin un caràcter autonòmic o creus que ha de respondre a un model únic per a tot l'Estat espanyol?

a) Hauria de ser autonòmic, però crec que no s’aconseguirà.

6%
b) Hem d’esforçar-nos perquè sigui autonòmic.
38%
c) Ha de tenir un disseny estatal.
50%
d) No tinc opinió.
6%

3- Tothom creu que l'examen MIR hauria de contenir preguntes sobre coneixements teòrics i sobre habilitats clíniques. Qui creus que hauria d'impulsar la reforma de l'examen actual?

a) L’OMC.
28%
b) El Consejo Interterritorial de Sanidad.
17%
c) El Ministeri de Sanitat.
34%
d) La Conferència de degans.
21%

4- S'hauria de canviar el sistema de valoració de la prova MIR (per exemple, valorar més l'expedient acadèmic, o altres conceptes per determinar)?

a) Sí.
77%
b) No.
12%
c) No tinc opinió.
11%

5- Creus que a l'hora d'escollir plaça s'haurien de considerar més elements que el simple ordre de puntuació de l'examen, com pot ser el lloc de residència del candidat, la vocació per una especialitat o d'altres?

a) Sí.
64%
b) No.
31%
c) No tinc opinió.
5%

6- Què és el que més falta en el programa de formació de residents?

a) Formació en medicina.
19%
b) Formació en Deontologia mèdica.
13%
c) Habilitats en comunicació.
42%
d) Coneixements de gestió.
11%
e) Estímul per incorporar-se a algun programa de recerca.

15%

7- Qui hauria de vetllar perquè es complís amb rigor la formació dels residents en els centres assistencials (comissions de docència, tutors, avaluacions...)?

a) Inspectors del Ministeri de Sanitat.
9%
b) Inspectors del Ministeri d’Educació i Ciència.
5%
c) Els Col·legis de Metges.
18%
d) La Facultat de Medicina.
17%
e) Una agència independent que s’ocupés de la Formació de Postgrau.

51%

8- Ets partidari que hi hagi una avaluació al final del període MIR, per valorar els aspectes en què la formació rebuda no ha estat suficient?

a) Sí.
69%
b) No.
31%

9- Penses que durant el període de formació de postgrau s'haurien d'adquirir altres experiències de la realitat sanitària, com fer una estada a un hospital comarcal o en centres d'atenció primària?

a) Sí.
93%
b) No.
5%
c) No tinc opinió.
2%

No contestis aquesta pregunta si no has fet la residència MIR.
1
0- Estàs content de com es va ocupar de tu el tutor que et va correspondre?

a) Sí, molt.
12%
b) Bastant, va fer el que va poder.
16%
c) Hauria pogut ser millor.
33%
d) No, gens.
39%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04