Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : ASPECTES JURÍDICO-LEGALS DE L’EXERCICI DE LA MEDICINA : RESPONSABILITAT PROFESSIONAL I DEFENSA JURÍDICA DELS METGES, NECESSITAT D'UNA LLEI DE RESPONSABILITAT PROFESSIONAL: preguntes i resultats
Assistents a la votació: 364

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
85%
b) No, hi estic en desacord.
15%

Contesta aquesta pregunta si no has tingut cap reclamació judicial.
1- Et sents segur i protegit amb la pòlissa de Responsabilitat Civil (RC) del CCMC?


a) Sí.
0%
b) Bastant.
72%
c) Poc.
12%
d) No.
16%

Contesta aquesta pregunta si has tingut alguna reclamació judicial.
2- Et vas sentir ben tractat al Col·legi en la defensa del teu cas?


a) Sí.
72%
b) Bastant.
0%
c) Poc.
21%
d) Gens.
7%

3- Creus que es reduirien les reclamacions als metges si aquests tinguessin més preparació en Medicina Legal?

a) Sí.
38%
b) No.
46%
c) No ho sé.
16%

4- Creus que una Llei de Responsabilitat Professional per danys causats en l'atenció sanitària, amb un barem de mínims i màxims, seria beneficiosa per als metges?

a) Sí.
45%
b) No.
9%
c) No ho sé.
46%

5- Series partidari d'iniciar gestions per convèncer els ciutadans de la bondat de la idea que adquirissin una assegurança pel concepte de risc terapèutic.

a) Sí.
30%
b) No.
36%
c) No ho sé.
34%

6- Què caldria fer quan el metge no ha demanat el document de consentiment informat abans d'un procediment invasiu que provoca un dany al pacient, per la qual cosa reclama una indemnització?

a) Dir-li que no ho faci més.
45%
b) Penalitzar-lo econòmicament si la sentència judicial és condemnatòria.

13%
c) Retirar-lo de la pòlissa de RC en cas de reincidència.
42%

7- Qui hauria de reeducar els ciutadans perquè assumissin els riscos que tenen els actes mèdics i no consideressin que un accident o un resultat no desitjat és sempre culpa del metge?

a) Els metges.
17%
b) Les autoritats sanitàries.
73%
c) Els periodistes.
10%

8- Creus que amb tribunals d'arbitratge per reclamacions mèdiques es reduiria la judicialització de la pràctica mèdica?

a) Sí.
65%
b) No.
7%
c) No ho sé.
28%

9- Creus que s'hauria d'utilitzar la base de dades de reclamacions del CCMC per analitzar els factors de risc i les circumstàncies que impulsen els usuaris de la sanitat a fer una reclamació judicial?

a) No crec que es justifiqui l’esforç.
2%
b) Sí, si disposéssim d’un equip de metges legistes interessats a combatre els problemes dels actes mèdics que es reclamen.


18%
c) Seria interessant fer-ho, però no crec que així es redueixi la litigiositat.

8%
d) Sí que cal fer-ho, perquè segurament molts metges corregirien actituds que els exposen a ser reclamats.

72%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04