Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : ASPECTES JURÍDICO-LEGALS DE L’EXERCICI DE LA MEDICINA : LA PREVENCIÓ DELS ERRORS MÈDICS I LA PROMOCIÓ DE LA QUALITAT : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 378

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
87%
b) No, hi estic en desacord.
13%

1- Amb quina d'aquestes actuacions es podria sensibilitzar millor la professió sobre la importància del que s'han denominat "errors mèdics " i del fet que cal establir polítiques actives per minimitzar-los?

a) Creant unitats funcionals als hospitals i centres d’AP per ocupar-se d’aquest tema.

26%
b) Injectant recursos econòmics en el sistema per modificar les circumstàncies que afavoreixen els errors.

36%
c) Introduint aquest tema en els estudis de pregrau.

2%
d) Estimulant des de l’Administració amb incentius els centres que demostrin la reducció de determinats tipus d’errors.


10%
e) Tractant que la prevenció dels errors dels seus membres es converteixi en una de les funcions més importants de les societats científiques.


26%

2- Com creus que s'hauria d'abordar a cada centre sanitari la detecció i la prevenció dels errors en el procés assistencial? Amb quina d'aquestes respostes hi coincideixes més?

a) És responsabilitat del cap del servei o d’unitat.
17%
b) Se n’hauria d’ocupar la Direcció Mèdica i la d’Infermeria.
9%
c) Hi hauria d’haver un comitè específic.
21%
d) És funció del Comitè de Qualitat.
41%
e) Que cada hospital ho abordi com li sembli millor.
12%

3- Si detectes un error greu o relativament important al teu centre assistencial en el qual està involucrat algun metge, què fas?

a) Res.
3%
b) Ho comunico al meu immediat superior.
36%
c) Ho comento només amb l’afectat.
49%
d) Ho comento a la sessió clínica.
12%

4- Creus que els Comitès de Qualitat que hi ha als hospitals són suficients per abordar la prevenció dels errors mèdics?

a) Sí, ja ho fan.
7%
b) No, forma part de les seves funcions, però no se’n surten.

32%
c) No es dediquen a aquesta funció.
22%
d) No ho sé.
39%

5- Saps si a través de l'activitat dels Comitès de Mortalitat es redueix la taxa d'errors als hospitals?

a) No ho sé.
56%
b) No es redueix.
18%
c) Sí que es redueix, però poc.
26%

6- Si hi hagués garanties que els errors notificats internament en el centre no es penalitzarien, ni els seus autors serien denunciats judicialment, creus que hi hauria més interès per analitzar els errors per mirar d'evitar que es repeteixin?

a) Sí, amb tota seguretat.
30%
b) Potser sí, però no n’estic segur.
35%
c) Segurament que no, perquè a ningú li agrada que es comenti que ha fet alguna cosa malament, encara que no hi hagi càstig, i per tant se seguirien amagant els errors.


35%

7- Què penses que hauria de fer el cap del servei si detecta algun error en el procés assistencial?

a) Inhibir-se: equivocar-se és humà.
0%
b) Comunicar-ho a la direcció mèdica.
4%
c) Castigar el responsable.
1%
d) Mirar de corregir-ho.
95%

8- Creus que seria útil que hi hagués una comissió d'experts externs que examinés els procediments que es fan a cada centre per comprovar si es fan les previsions necessàries per evitar els errors?

a) Sí.
51%
b) No.
30%
c) No tinc criteri sobre aquesta qüestió.
19%

9- Valdria la pena utilitzar la informació dels casos sotmesos a reclamacions administratives o procediment judicial per un error, un cop resolts, per aprofundir sobre les causes dels errors i la seva prevenció, garantint la confidencialitat pel que fa a autors i centre?

a) Sí.
96%
b) No.
4%

10- Tindría alguna utilitat que els metges forenses fossin aprofitats per les organitzacions mèdiques en la lluita contra l'error?

a) Sí.
50%
b) No.
25%
c) No ho sé.
25%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04