Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : LES CONDICIONS DE TREBALL DELS METGES : LES ENTITATS D’ASSEGURANÇA LLIURE : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 415

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
93%
b) No, hi estic en desacord.
7%

1- Qui creus que pot ser més bon negociador amb les Entitats d'Assegurança Lliure (EAL) per defensar els interessos dels metges?

a) Els col·legis de metges.
64%
b) Les associacions professionals de cada especialitat.
23%
c) Una agència externa a qui el col·legi encarregui aquesta funció.

11%
d) El metge, individualment.
2%

2- Com creus que hauria d'actuar el col·legi amb els metges que incompleixen els acords econòmics que col·lectivament s'hagi pogut establir amb una mútua i que s'ofereixin per un preu inferior a l'acordat per captar més clients?

a) Imposant-los una sanció econòmica.
11%
b) Amb una sanció deontològica.
20%
c) Fent públic el seu nom com a insolidari.
10%
d) El col·legi no pot fer res, perquè s’ha de respectar la lliure competència.

11%
c) El col·legi de metges només hauria de negociar amb les EAL els honoraris dels metges que habilitin el col·legi per fer el cobrament dels seus honoraris, per assegurar-se que no cobren per sota els honoraris mínims recomanats.48%

3- Creus que si l'assegurat pagués directament l'acte mèdic segons el barem col·legial i després pogués ser rescabalat per la companyia d'assegurances millorarien les coses (gens de demora per als metges per cobrar i coneixement per part del pacient del que val l'acte mèdic)?

a) Sí.
75%
b) No.
8%
c) No ho sé
17%

4- Consideres just que els metges que treballen per a les entitats cobrin els mateixos honoraris independentment de la seva qualificació?

a) No.
41%
b) Sí, perquè només pot haver-hi un barem per a tots els actes mèdics.

39%
c) Sí, perquè es paga per la feina que es fa, no pels resultats obtinguts.

20%

5- Quina és al teu parer la principal raó per la qual les EAL paguen tan malament l'acte mèdic als seus metges?

a) Perquè les entitats cobren molt poc dels seus clients.
5%
b) Perquè les entitats no volen disminuir els seus beneficis econòmics.

75%
c) Perquè els empleadors han introduït el principi que als metges no cal pagar-los massa.

20%

6- Davant d'un possible conflicte amb les entitats, escull la fórmula que et sembla més idònia per resoldre la situació.

a) Aturar l’activitat assistencial (excepte urgències).
18%
b) Treballar però, mentre no es resolgui el conflicte, cobrar a l’entitat el diferencial entre el que paga i el que estableix el col·legi d’acord amb els convenis vigents.


11%
c) Utilitzar a través del col·legi un sistema de cobrament obligatori per a tots els metges de l’entitat en qüestió.

29%
d) Denunciar al col·legi la situació perquè hi intervingui.
42%

7- On t'agradaria més passar la consulta mèdica?

a) Al meu despatx professional.
46%
b) En un consultori de l’EAL per a la qual treballo.
10%
c) En consultori de clínica privada.
16%
d) M’és igual.
28%

Contesta aquestes preguntes només si treballes per a alguna EAL.
8- Estaries d'acord que hi hagués inspeccions mèdiques als metges (i a les seves històries clíniques) que treballen per a entitats?


a) Sí.
33%
b) No.
43%
c) No ho veig clar.
24%

9- Davant de la possibilitat del pagament per processos mèdics, creus convenient la creació d'un nomenclàtor i barem en aquest sentit?

a) Sí.
82%
b) No.
8%
c) No ho sé
10%

10- Com veus la iniciativa d’algun col·legi professional de pactar un model de contracte consensuat directament amb les companyies, on es regulin aspectes com l’IPC anual, la mediació del col·legi en cas de conflictes i la qualitat assistencial, entre d’altres?

a) Molt bé, ja que és el primer pas per garantir els meus drets i es garanteix que les companyies l'aplicaran.

73%
b) Bé, ja que o no he firmat cap contracte o el que m’han fet signar no garanteix els meus drets ni l’actualització dels meus honoraris.


18
c) Malament, ja estic bé com estic perquè no vull cap obligació ni cap control sobre la meva tasca privada.

9%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04