Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : INSTRUMENTS PER A LA COHESIÓ PROFESSIONAL : IMATGE DE LA PROFESSIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 309

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
94%
b) No, hi estic en desacord.
6%

1- Creus que les intervencions dels representants dels col·legis de metges en els mitjans de comunicació generals en temes d'organització sanitària i de la feina dels professionals són

a) Encertades.
43%
b) Inoportunes.
18%
c) Excessives.
6%
d) Suficients.
33%

2- I en temes de salut pública (per ex. tabaquisme), o salut laboral (per ex. excessiva accidentabilitat) creus que els col·legis de metges estem prou presents als mitjans de comunicació?

a) Hi som suficientment.
20%
b) Massa sovint.
3%
c) Massa poc.
77%

3- Creus que el col·legi hauria de sancionar o impedir la participació de metges en certs programes de ràdio si fan publicitat d'ells mateixos o dels centres on treballen?

a) Sí.
57%
b) No.
43%

4- Penses que s'hauria de sol·licitar a les societats científiques (SC) una col·laboració regular amb la preparació de materials de divulgació mèdica per als mitjans de comunicació?

a) Sí, però els hi hauria de sol·licitar la junta de l’ACMC.
25%
b) No, no és funció de les SC fer divulgació.
8%
c) Sí, canalitzat pel gabinet de mitjans de comunicació del col·legi.

67%

5- Tindria interès constituir a cada col·legi un equip de metges interessats en el periodisme de divulgació mèdica per preparar articles i col·laborar amb els periodistes?

a) Probablement sí.
83%
b) Segurament no.
7%
c) No en tinc una idea clara.
10%

6- Creus que serviria per millorar la imatge social del metge alguna campanya de màrqueting preparada per professionals de la publicitat com la dels farmacèutics a TV?

a) Sí.
62%
b) No.
23%
c) No ho sé.
15%

7- Trobaries útil que periòdicament es presentessin els resultats de l'activitat mèdica que fa la sanitat catalana, o en les diferents institucions, com a demostració de la seva eficàcia i del paper destacat dels metges?

a) Sí.
79%
b) No.
12%
c) Potser sí, però no compensa l’esforç de buscar aquesta informació.

9%

8- Trobes a faltar que els col·legis no siguin més actius a l'hora d'investigar i, si escau, sancionar, reportatges o notícies de professionals que no són res més que publicitat encoberta?

a) Sí.
89%
b) No.
11%

9- Consideres que els col·legis de metges haurien de formar els metges en tècniques de comunicació, i en l'ètica de la comunicació?

a) Sí.
49%
b) No és funció del col·legi.
24%
c) Sí, però qui assumiria el cost d’aquesta iniciativa?
27%

10- Creus que seria bo organitzar periòdicament jornades de debat entre metges i periodistes per analitzar críticament notícies concretes de caràcter mediàtic?

a) Sí.
74%
b) No, s’interpretaria que volem alliçonar els periodistes.
18%
c) No tinc criteri.
8%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04